Betalning av statligt jaktkort

För att underlätta jaktkortsbetalningen kan du betala ditt statliga jaktkort genom att ange ditt personnummer. Personnumret används vid betalningen på grund av vikten av säker identifiering för den person som ska ha jaktkortet.

Efter genomförd betalning registreras dina personuppgifter i Jägarregistret. Ändamålet med behandlingen är att kunna hantera uppgiften om att du har betalat för ditt jaktkort. Detta ändamål beskrivs i jaktförordningen (1987:905).

Naturvårdsverket hanterar Jägarregistret och är personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (dataskyddsförordningen) för dina personuppgifter som behandlas i registret.

Jag har tagit del av ovanstående information *

För mer information: Click Here
Ange personnummer för den person jaktkortet ska gälla.


Efter lyckad betalning laddar du ner ditt statliga jaktkort i PDF-format. Det kan sedan skrivas ut eller sparas till exempel på din smarta telefon. Något jaktkort skickas inte med post.