Den här tjänsten har tillfälligt inaktiverats. Om du vill betala ditt statliga jaktkort online kan du göra detta genom att logga in med Bank-ID här: https://jagarregistret.naturvardsverket.se/Auth

Du kan även betala med bankgiro, information om hur du gör en sådan betalning hittar du här: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Sa-betalar-du-statligt-jaktkort/Betala-via-bankgiro/