JÄGAREXAMEN

Teoriprov

Om personuppgiftsbehandling

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Naturvårdsverket enligt jaktförordningen (1987:905)